KESATRIA MANGKU NEGARA (K.M.N.)


Merupakan Darjah Yang Mulia Pangkuan Negara Pangkat Keempat. Yang di sebelah kiri ialah Bintang Kebesaran yang dikurniakan untuk kaum lelaki manakala di kanannya untuk dikurniakan kepada kaum perempuan. Jumlah penyandang tidak terhad.

Information from ISTANA NEGARA.